VÝSTAVU FRANCOUZSKÉHO IMPRESIONISMU VIDĚLO ZA NECELÝ MĚSÍC TÉMĚŘ 20 TISÍC LIDÍ

23.07.2019 11:35|příspěvkové organizace

Výstava Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaardse těší rekordní návštěvnosti. Za necelý měsíc ji v paláci Kinských Národní galerie vidělo téměř 20 tisíc lidí. 

 

Rekordní návštěvnost

Díla francouzských impresionistů jsou dnes chloubou každé umělecké sbírky. Jejich sbírání se ve 20. století stalo kulturním fenoménem celosvětového významu, což potvrzuje i nesmírný návštěvnický zájem o jejich výstavy. Výjimkou není ani ta, kterou aktuálně pořádá Národní galerie Praha.

Výstava představuje výběr stěžejních obrazů ze sbírky podnikatele Wilhelma Hansena, jejímž jádrem jsou díla francouzských impresionistů. Zastoupeni jsou mimo jiné Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, ale také jejich předchůdci – Eugène Delacroix, či následovníci – Paul Gauguin a Paul Cézanne. 

Impresionistická žena

Výstava je členěná do tematických celků – věnuje se krajině, zátiší, zobrazení Paříže, ale také impresionistické ženě. Impresionismus byl totiž prvním vývojově přelomovým uměleckým směrem, na němž se významnou měrou podíleli nejen muži, ale také ženy.

„Představa o úloze ženy ve výtvarném umění byla v 19. a raném 20. století podřízena četným předsudkům. Ženě se upírala schopnost podílu na vysokém umění, neboť její intelektuální schopnosti byly považovány za omezené,“ uvádí kurátor výstavy Petr Šámal.

 

Berthe Morisot, Žena s vějířem. Portrét paní Marie Hubbard, 1874 © Ordupgaard, Copenhagen / Photo Anders Sune Berg

Výstava v paláci Kinských představuje díla dvou klíčových ženských osobností impresionismu – Berthe Morisot (1841–1895) a Evy Gonzalès (1849–1883). Berthe Morisot se na pozvání Edgara Degase zúčastnila dokonce již první výstavy impresionistů v roce 1874. Z této doby pochází i její obraz Žena s vějířem. Portrét paní Marie Hubbard, který mohou návštěvníci vidět v paláci Kinských. Obraz je malován pro Morisot typickým lehkým a vzdušným rukopisem a zároveň připomíná tvorbu Édouarda Maneta, s nímž byla malířka v úzkém kontaktu a často mu stála modelem.

Nový spot NGP

Právě zmíněný obraz se stal inspirací pro nový spot Národní galerie, ve kterém ožívají Berthe Morisot i její modelka. Návštěvníka výstavy, který vznik díla pozoruje, ztvárnil Jaroslav Plesl. 

Spot k výstavě je k vidění na Facebooku nebo YouTube a od 22. července také na obrazovkách České televize.

Pohled do ateliéru malířky Berthe Morisot

Jaroslav Plesl jako návštěvník výstavy Francouzského impresionismu

FRANCOUZSKÝ IMPRESIONISMUS: 
MISTROVSKÁ DÍLA ZE SBÍRKY ORDRUPGAARD

Termín: 29. 6. – 13. 10. 2019
Místo: Palác Kinských
Kurátoři: Petr Šámal, Petra Kolářová
Architektonické řešení: SGL PROJEKT 
Grafické řešení: Side2
Koncepce a produkce spotu: Kryštof Zelenka, Jiří Straka

Výstava je otevřená denně včetně pondělí od 10 do 18 hodin, ve středu a v sobotu až do 20 hodin.

Výstavu pořádá Národní galerie Praha ve spolupráci s dánským státním uměleckým muzeem Ordrupgaard.

Kontakt:
Tereza Ježková
Vedoucí Odboru marketingu a PR
T: +420 728 301 377
E: tereza.jezkova@ngprague.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.