Začal festival amatérského divadla Jiráskův Hronov

02.08.2021 15:52|ministerstvo

V pátek 30. července odstartoval již 91. ročník divadelního festivalu Jiráskův Hronov. Festival se koná v rodišti Aloise Jiráska, od jehož narození uplyne 23. srpna 170 let.

 

Slavnostního zahájení se spolu s dalšími čestnými hosty zúčastnil náměstek ministra kultury Milan Němeček, který ve svém úvodním projevu připomněl, že Jiráskův Hronov je kulturním dědictvím ČR a díky své kontinuitě a známosti u každého amatérského souboru v České republice patří k světově významným fenoménům.

Hlavní program letos nabízí 22 inscenací v 76 představeních, doprovodný a tzv. off program dalších více než 40 divadelních představení a přes 20 koncertů. Zahajovacím představením festivalu byla veselohra Slaměný klobouk v podání Divadelního spolku Vojan z Libice nad Cidlinou.

Součástí programu 91. ročníku divadelního festivalu jsou tradičně výstavy, workshopy a semináře, diskusní kluby, které běžně absolvuje až 1000 účastníků.  Diváci se mohou těšit na výstavy Jan Císař, Divadlo väčších možností, 90. Jiráskův Hronov byl již vloni…, Cena Pavla Dostála a Za naše úspěchy vděčíme Vám. V rámci přehlídky se dále uskuteční cca 11 tematických seminářů a dílen, Problémový club, odborné reflexe inscenací a další příležitosti k setkání divadelníků ať už vzdělávacího či společenského charakteru.

Přehlídka se koná z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu a Městem Hronov ve spolupráci následujících institucí: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků. 

Ochotnické divadlo je ryze český fenomén, který sehrál v dějinách naší kultury výraznou roli. Tradice Jiráskova Hronova byla založena v roce 1931 a festival je nejstarší akcí svého druhu v Evropě. Hlavním cílem přehlídky je umožnění vzájemné mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.