Nastavení cookies

Žádosti o dotaci na individuální projekty přijímáme až do 12. prosince

14.11.2022 16:19|ministerstvo

Ministerstvo kultury vypsalo další výzvy na podporu tvůrčích a studijních projektů fyzických osob.

 

Zájemci si mohou požádat buďto o stipendium ze státního rozpočtu, nebo o dotaci z Národního plánu obnovy. Výzva je otevřena všem oborům kromě filmu, který nespadá do gesce oddělení umění MK, a kromě literatury, kde byl předpokládaný počet žádostí již naplněn ve výzvě s uzávěrkou 7. listopadu.

Vyhlašovací podmínky tzv. stipendijního programu: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-na-rok-2023-2-kolo-prijmu-zadosti-2966.html

Podmínky výzvy z NPO: https://www.mkcr.cz/npo-podpora-tvurcich-a-individualnich-projektu-2967.html


 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.