Nastavení cookies

Zahájení demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku

22.07.2022 15:00|ministerstvo

Dne 22. 7. 2022 od 13 hodin proběhlo slavnostní zahájení demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku a předání staveniště k rukám vítězů veřejné zakázky na demolici společnosti AWT rekultivace. Tímto symbolickým aktem začalo dlouho očekávané bourání celého areálu. 

 

Ministr kultury Martin Baxa považuje dnešní den za mimořádně významný: „Vybudování památníku v Letech je jedna z mezinárodně významných aktivit naší vlády. Po letech přešlapování na místě se dnes konečně začala myšlenka přetavovat v konkrétní činy. První krok učinil můj předchůdce Daniel Herman, kterému se podařilo prosadit vykoupení vepřína státem. Jsem moc rád, že se mně a týmům Ministerstva kultury a Muzea romské kultury podařilo najít finanční prostředky a cestu k řešení, a díky tomu zde můžeme dnes být. Dnes začala demolice vepřína. Po demolici samotné budou následovat etapy výstavby Památníku – vybudování návštěvnického centra s expozicí. Pak přijde na řadu revitalizace další části areálu, včetně venkovní části expozice a pietní úpravy míst, kde stával tábor. Mimořádně pozitivní zprávou je, že se podařilo díky dobře připravené soutěži na demoliční práce a příznivým okolnostem souvisejícím s okolními stavbami komunikací dosáhnout takové ceny, že úspora u demolice zajistí i financování všech etap komplexu dle architektonické studie. Věřím, že celková investice téměř dvou set milionů korun ze státního rozpočtu, rozpočtu Ministerstva kultury, z Fondů EHP/Norska a od dárců nakonec přinesou to, co stále obětem romského holocaustu dlužíme. Důstojné sto připomenutí této tragické části našich dějin. A v dnešních dnech je připomínání minulosti a jejích temných míst, na která nesmíme zapomenout, o to důležitější.

Ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová dodává: „Cesta k vybudování nového památníku nebyla jednoduchá a rozhodně není u konce. Jsme teprve na začátku, ale tento začátek je zásadní. Demolice je nezbytně nutná k tomu, aby na místě bývalého tzv. cikánského tábora, fakticky koncentračního, mohl být vybudován důstojný památník k uctění obětí holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Doufám, že je nás většina, kteří vnímají, že dnešní den je zásadním milníkem pro romskou historii.

Zahájení demolice areálu se zúčastnili předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová, velvyslanec Norského království Robert Kvile, předseda Výboru pro odškodnění romského holokaustu Čeněk Růžička a další významné osobnosti politického i veřejného života, aktivisté i pamětníci, jako např. Miroslav Brož, Antonín Lagryn,  nebo zahraniční organizace Solli Gruppe Gegen Antiromaismus.

Po závěrečné emotivní procházce areálem vepřína přišlo na řadu slavnostní zahájení demolice, které proběhlo symbolickým aktem, demolice zmenšené budovy vepřína, která se rozložila na menší betonové cihličky, které slouží i jako upomínkový předmět. Jako poslední část oficiálního programu ředitelka Muzea romské kultury společně se zástupcem společnosti AWT rekultivace podepsali Zápis o předání a převzetí staveniště. Tím se areál oficiálně předal demoliční společnosti. Bourání budov započne v pondělí 25. 7.

Záměr vykoupit areál velkovýkrmny prasat v Letech u Písku, místa, kde se od srpna 1942 do srpna 1943 nacházel jeden ze dvou „Cikánských táborů“ v Protektorátu Čechy a Morava, schválila vláda ČR v srpnu 2017. Tento krok umožnil, aby se Muzeum romské kultury, příspěvková organizace Ministerstva kultury, mohlo ujmout důležitého zadání a vybudovat nový památník, který propojí existující Kulturní památku Lety s místem bývalého tábora, a tím vytvoří ucelený koncept důstojného uctění obětí romského holocaustu. 

Kontakt:
Bc. Jana Malíková                                                         
Tisková mluvčí MK ČR                                                           
M: +420 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz                             

Karolína Spielmannová
Tisková mluvčí MRK
M: + 420 775 407 065
E: media@rommuz.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.