Zahájení jubilejního 90. ročníku Jiráskova Hronova

03.08.2020 11:55|ministerstvo

V sobotu 1. srpna 2020 byla v Hronově zahájena nejstarší ochotnická divadelní přehlídka v Evropě, Jiráskův Hronov. V letošním roce se koná již jubilejní 90. ročník, který se sice nemůže představit v plné síle tak, jak byl pořadateli připraven, zabránila tomu situace s CV-19, ale i tak uvede velký počet divadelních inscenací, a to jak v hlavním, tak v doprovodném programu.

 Slavnostního zahájení se zúčastnila řada čestných hostů v čele s ministrem kultury PhDr. Lubomírem Zaorálkem, poslancem Parlamentu ČR Janem Birkem, hejtmanem Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. a v neposlední řadě starostou města Hronov Petrem Koletou.

Součástí slavnostního zahájení bylo i předání Ceny ministra kultury v oboru divadelních a slovesných aktivit paní Janě Urbanové. Cena jí byla udělena za celoživotní přínos  ochotnickému divadlu (režie souborů, organizátorka akcí). Paní Urbanová ocenění převzala z rukou pana ministra a my jí velice gratulujeme!

 

 

Oddělení regionální a národnostní kultury
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.