Zahájení výstavy „Terezínské kontemplace“

05.06.2020 15:14|příspěvkové organizace

Jde o společný projekt Památníku Terezín (PT) a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (SGVU). Vernisáž proběhne v Galerii Gotické dvojče (Jezuitská 241/12a, Litoměřice – průchod z Jezuitské ul. č. 4, dům U Modrého hroznu) ve středu 17. června 2020 v 17:30 hod. Výstava bude od následujícího dne přístupná denně, kromě pondělí, mezi 11 - 17 hod. a ukončena bude 23. srpna.

 

Anotace výstavy:
SGVU své výstavní prostory v Galerii Gotické dvojče v Jezuitské ulici v Litoměřicích otevře k prezentaci výtvarných děl významných výtvarníků, kteří v terezínském ghettu umělecky tvořili - Karel Fleischmann (1897-1944), Fritz Lederer (1878-1949), Malvína Schalková (1882-1944), Otto Ungar (1901-1945), Petr Kien (1919-1944), Leo Haas (1901-1983) a Bedřich Fritta (1906-1944). Ve výstavě budou představena jejich díla, která jsou součástí sbírky Památníku Terezín. Zčásti se jedná o výběr z přírůstků z posledních pěti let, přičemž některá z těchto děl nebyla dosud veřejnosti prezentována. Ve dvou sálech budou umělecké práce doplněny o autentické předměty, které se bezprostředně vážou ke každodennímu životu v ghettu.

Kurátor výstavy: PhDr. Ľubomír Turčan (SGVU).

Výstava je věnována památce dlouholetého ředitele Památníku Terezín PhDr. Jana Munka, CSc. (1946 - 2019).

Kontakt:
Mgr. Tomáš Rieger

vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu, tiskový mluvčí
Památník Terezín
Principova alej 304, 411 55  Terezín
T: +420-416724549
M: +420-606333900
E: rieger@pamatnik-terezin.cz
W: http://www.pamatnik-terezin.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.