Zasedání Rady ministrů EU

20.05.2020 10:01|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek se dne 19. května 2020 účastnil neformální videokonference zasedání ministrů kultury členských států EU. Informoval o situaci v České republice v souvislosti s kulturním a kreativním sektorem, o krocích navazující na očekávané rozvolňování restriktivních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru.

 

V rámci politické rozpravy se ministři vyjadřovali k situaci v souvislosti s pandemií a jejím dopadem na oblast kultury. Ministr Zaorálek ve svém projevu podpořil návrh Výboru pro kulturu Evropského parlamentu  na rozpuštění zbývajícího garančního fondu programu Kreativní Evropa. Souhlasil s nastavením rovných podmínek pro všechny  členské státy v budoucím programu Kreativní Evropa, aby se šance malých zemí  na podporu a zapojení do programu nadále rovnaly s šancemi projektů velkých a středních zemí a vyjádřil podporu  novému clusteru programu Horizont 2020. V rozpravě pak zmínil nutnost podpory digitalizace, ocenil akceschopnost a kreativitu kulturního sektoru v souvislosti s jeho reakcí na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a důležitost pečovat o nezávislost médií. 

V oblasti kultury byly schváleny  Závěry Rady  o řízení rizik v oblasti kulturního dědictví, Závěry Rady, kterými se mění pracovní plán pro kulturu a Závěry Rady o mediální gramotnosti v neustále se měnícím světě.

 

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.