Zemřel doc. Jiří Tomáš Kotalík, CSc., který byl významným a uznávaným historikem umění, památkářem a pedagogem

03.07.2020 10:52|ministerstvo

Docent Kotalík dlouhodobě a nezištně spolupracoval s Ministerstvem kultury, mimo jiné byl členem Vědecké rady Ministerstva kultury pro státní památkovou péči nebo Rady ministra kultury pro výzkum.

 

Byl respektovaným odborníkem, což dokazuje i ta skutečnost, že byl předsedou Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu. Jeho náhlý odchod je bolestnou ztrátou pro všechny, kteří ho znali a měli tu čest s ním spolupracovat.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.