Nastavení cookies

Tvůrčí stipendia v oblasti literatury

Tvůrčí stipendia v oblasti literatury

K dispozici výsledky výběrového řízení pro roky 2022/2023, zápis z jednání rady, složení oborové rady a pokyny k vyúčtování.

Podpora vydání české literatury v překladu

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro roky 2022 a 2021, formulář vyúčtování pro české subjekty, formulář žádosti o podporu vydání české literatury v překladu, složení komise pro roky 2021–2023 a bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2018.

S ohledem na snížený rozpočet pro rok 2022 nebude letos druhé kolo výběrového řízení vyhlášeno.

Uzávěrky pro rok 2023: 15. listopadu 2022 + 15. května 2023.

 

Podpora literárních akcí

Podpora literárních periodik

Podpora vydávání knih

Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.