Nastavení cookies

Tvůrčí stipendia v oblasti literatury

Byla vyhlášena výzva pro rok 2023 „Tvůrčí projekty v oblasti literatury“ zaměřená na podporu tvůrčích projektů v oblasti literatury: vytvoření původního literárního díla / překlad literárního díla do českého jazyka. Je určena spisovatelům původní české literatury a překladatelům původních děl cizojazyčné literatury do českého jazyka. Žádosti se podávají výhradně přes dotační portál MK na adrese https://dpmkportal.mkcr.cz/defaultUzávěrka 7. 11. 2022 v 15:00. Tato výzva nahrazuje „Tvůrčí stipendia v oblasti literatury“ pro rok 2023.

Podpora vydání české literatury v překladu

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro roky 2023 (1. kolo), 2022 a 2021, formulář vyúčtování pro české subjekty, formulář žádosti o podporu vydání české literatury v překladu, složení komise pro roky 2021–2023 a bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2018.

Uzávěrka pro rok 2023: 15. května 2023.

 

Podpora literárních akcí

Průběžná zpráva o realizaci projektu v období leden–červen
Termín do 31. 7. 2023

Podpora literárních periodik

Průběžná zpráva o realizaci projektu v období leden–červen
Termín do 31. 7. 2023

Podpora vydávání knih

Výsledky prvního (formálního) kola druhého výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.

 

 

Spojte se s námi