Nastavení cookies

 

Název orgánu

Členové orgánu

Pracovní skupina ředitele OM pro problematiku Památníku J. A. Komenského v Naardenu

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.
PhDr. Markéta Pánková
Prof. PhDr. Petr Vorel
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Rada pro centrální evidenci sbírek (CES)

Mgr. Lucie Kubásková
Mgr. Petra Příkazská
PhDr. Jan Novotný
Mgr. Roman Musil
Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
Mgr. Jana Jirásková
Plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D.
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.
PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Mgr. Pavla Obrovská
PhDr. Jan Holovský, Ph.D.
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
Mgr. Martina Lehmannová
RNDr. Jiří Žalman

Komise pro posuzování žádostí
o poskytnutí dotací na Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu (ISO II./C)

PhDr. Hana Dvořáková
Mgr. Hynek Stříteský
Mgr. Jiří Jůza Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Ottová Ph.D.
Mgr. Pavel Petr 
Ing. Mgr. Šárka Radostová, Ph.D.
PhDr. Dagmar Jelínková                                                                  PhDr. Richard Šípek, Ph.D.                                                            Mgr. Vanda Skálová

Komise pro posuzování projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Mgr. Jakub Halaš
RNDr. Jiří Žalman
Mgr. Ondřej Svoboda
RNDr. Jiří Frank, Ph.D.
Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D.
PhDr. Dagmar Jelínková
PhDr. Jana Hutníková

Komise pro posuzování projektů zaměřených na podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

 

doc. Dr. Ing. Václav Liška

Mgr. Michal Valeček

Mgr. Tomáš Gross

PhDr. Jana Hutníková

MgA. Naděžda Rezková Přibylová

Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D.

Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D.

Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí příspěvku na podporu  expozičních a výstavních projektů

 

Mgr. Barbora Kundračíková, Ph.D.
PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.
Mgr. et BcA. Michaela Caranová
doc. Dr. Ing. Václav Liška
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.
PhDr. Sylva Dvořáčková

Rada pro posuzování žádostí      o poskytnutí příspěvků na nákupy uměleckých děl v dotačním programu "Akviziční fond"

 

Richard Frederick Drury, M.A.

Bc. Petra Křížková

PhDr. Vít Havránek, Ph.D.

Marta Smolíková

Mgr. Martina Mertová

Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.

 

Komise pro posuzování žádostí v mimořádném výběrovém dotační řízení na rok 2023 na Podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

 

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.                                                                doc. Dr. Ing. Václav Liška                                                                Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.                                                  PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.                                                                   Mgr. Radim Vondráček                                                                   Mgr. et BcA. Michaela Caranová                                                 PhDr. Sylva Dvořáčková

 

Informace o zpracování osobních údajů na Ministerstvu kultury České republiky https://www.mkcr.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-na-ministerstvu-kultury-ceske-republiky-2072.html

Spojte se s námi