Ministr kultury 
Vedení ministerstva


Mgr. Jan Chmelíček, ředitel kabinetu ministra
Ing. et Ing. David Hubáček, ředitel kanceláře státního tajemníka
Ing. Werner Machurka, vedoucí kanceláře bezpečnostního ředitele
Mgr. Zuzana Zahradníčková, DiS., ředitelka odboru umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů
JUDr. Martin Zídek, ředitel odboru památkové inspekce
PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury
David Polášek MBA, DBA, ředitel odboru interního auditu a veřejnosprávní kontroly
Mgr. Artuš Rejent, ředitel odboru médií a audiovize
Mgr. Jan Hubka, ředitel odboru legislativního a právního
JUDr. Adéla Faladová, vedoucí samostatného oddělení autorského práva
PhDr. Petr Hnízdo, ředitel odboru mezinárodních vztahů
ThLic. Petr Šimůnek, vedoucí samostatného oddělení církví a náboženských společností
Ing. Martina Dvořáková, ředitelka odboru výzkumu a vývoje
Mgr. Marcela Krsková, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů
Ing. Jaromíra Mizerová, vedoucí samostatného oddělení Evropské unie
Ing. Hana Bakičová, ředitelka odboru strukturálních fondů
Ing. Michal Mejdrech, Ph.D., ředitel odboru příspěvkových organizací
Ing. Jan Vořechovský, ředitel ekonomického odboru
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel odboru památkové péče
PhDr. Magda Němcová, vedoucí samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Martin Martínek, MA, ředitel odboru hospodářského
PhDr. Jan Holovský, Ph.D., vedoucí samostatného oddělení muzeí
Ing. Jan Zmij, vedoucí samostatného oddělení IT a spisové služby
 

Organizační struktura
Základní kontakty