Nastavení cookies

Ministr kultury 
Vedení ministerstva


Mgr. Běla Bakulová, ředitelka Kabinetu ministra
Ing. Martina Dvořáková, ředitelka odboru výzkumu a vývoje
JUDr. Adéla Faladová, vedoucí samostatného oddělení autorského práva
Ing. Michael Forman, MBA, ředitel odboru řízení lidských zdrojů
PhDr. Petr Hnízdo, ředitel odboru mezinárodních vztahů a EU
PhDr. Jan Holovský, Ph.D., pověřen řízením odboru muzeí a galerií a vedoucí oddělení péče o sbírky
Mgr. Jan Hubka, ředitel odboru legislativního a právního
Ing. Werner Machurka, vedoucí kanceláře bezpečnostního ředitele
PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury
Martin Martínek, MA, ředitel odboru hospodářského
Ing. Michal Mejdrech, Ph.D., ředitel odboru příspěvkových organizací
David Polášek MBA, DBA, ředitel odboru interního auditu a veřejnosprávní kontroly
Mgr. Artuš Rejent, ředitel odboru médií a audiovize
ThLic. Petr Šimůnek, vedoucí samostatného oddělení církví a náboženských společností
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel odboru památkové péče
Ing. Jan Vořechovský, pověřen řízením sekce ekonomické a příspěvkových organizací, ředitel odboru ekonomického
Mgr. Zuzana Zahradníčková, DiS., ředitelka odboru umění, knihoven a kreativních odvětví
JUDr. Martin Zídek, ředitel odboru památkové inspekce
Ing. Jan Zmij, ředitel odboru informačních technologií a spisové služby

 

Organizační struktura
Základní kontakty

Spojte se s námi