Údaje v této kapitole uvedené se vztahují k období do konce roku 2012, ve kterém byly církve a náboženské společnosti financovány ze státního rozpočtu na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů.
Na tomto místě je uvedena informace o celkovém počtu duchovních a o výši financování církví a náboženských společností v časové řadě (soubor xls77 kB) souhrnně za všechny církve a náboženské společnosti. 
Konkrétní využití finančních prostředků na jednotlivé církve a náboženské společnosti je uvedeno pro jednotlivé kalendářní roky ve výročních zprávách, které každoročně zveřejňuje Ministerstvo kultury.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Počty duchovních a výše poskytnutých finančních prostředků.xls, 77 kB