Program kulturní aktivity: oborová dotační řízení, program festivalů, mimořádná výzva (COVID-19):

 - pokyny k vyúčtování

 - formuláře vyúčtování:

  • formulář č. 1 - pro projekty dotované z řádného výběrového řízení (obdobný jako každoročně);
  • formulář č. 2 - pro projekty dotované jak z řádného výběrového řízení, tak z mimořádné výzvy k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19;
  • formulář č. 3 - pro projekty dotované výhradně z mimořádné výzvy minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19

- závěrečná zpráva o realizaci projektu

Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů

Stipendijní program: vyúčtování, zpráva o projektu