Členění předpisů a jiných správních aktů podle věcných hesel

 

 

 

 • UMĚNÍ, KNIŽNÍ KULTURA A KNIHOVNY                                                  
  1. Umění a knižní kultura
   • Dekret presidenta republiky č.129 Sbírky zákonů a nařízení republiky Československé ze dne 22. října 1945, o státním orchestru Česká filharmonie
    č. 129/1945 Sb.
  2. Neperiodický tisk
   • Zákon o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.     
    č. 37/1995 Sb.
   • Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění vyhlášky č. 156/2003 Sb.    
    č. 252/1995 Sb.
  3. Knihovny
   • Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 341/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.         
    č. 257/2001 Sb.
   • Vyhláška ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)          
    č. 88/2002 Sb.
   • Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. a nařízení vlády č. 113/2013 Sb.   
    č. 288/2002 Sb.

 

 • STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE
  1. Základní právní předpisy týkající se památkové péče
   • Zákon ČNR o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.
    č. 20/1987 Sb.
   • Vyhláška ministerstva kultury ČSR, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury č. 139/1999 Sb. a vyhlášky č. 538/2002 Sb. 
    č. 66/1988 Sb.
   • Zákon o sídle Parlamentu České republiky
    č. 59/1996 Sb.
   • Vyhláška, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy    
    č. 187/2007 Sb.
   • Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón     
    č. 420/2008 Sb.
  2. Národní kulturní památky
   • Nařízení vlády ČR o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb.         
    č. 111/1991 Sb.
   • Nařízení vlády ČR o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky        
    č. 112/1991 Sb.
   • Nařízení vlády ČR o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb.
    č. 404/1992 Sb.
   • Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb., nařízení vlády č. 336/2002 Sb. a nařízení vlády č. 422/2005 Sb.         
    č. 262/1995 Sb.
   • Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky       
    č. 182/1996 Sb.
   • Nařízení vlády o vymezení některých kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů     
    č. 171/1998 Sb.
   • Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky ve znění nařízení vlády č. 51/2010 Sb.   
    č. 147/1999 Sb.
   • Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky      
    č. 132/2001 Sb.
   • Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb. a nařízení vlády č. 94/2014 Sb.          
    č. 337/2002 Sb.
   • Nařízení vlády o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů        
    č. 422/2005 Sb.
   • Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 22/2018 Sb. 
    č. 170/2008 Sb.
   • Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
    č. 50/2010 Sb.
   • Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 22/2018 Sb.
    č. 106/2014 Sb.
   • Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
    č. 182/2015 Sb.
   • Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památkách za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 22/2018 Sb.
    č. 69/2017 Sb.
   • Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
    č. 23/2018 Sb.
  3. Památkově chráněná území
   • Nařízení vlády ČR o chráněné oblasti Pražského hradu
    č. 55/1954 Sb.
   • Nařízení vlády ČSR o památkové rezervaci v hlavním městě Praze
    č. 66/1971 Sb.
   • Nařízení vlády ČSR o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou za památkové rezervace
    č. 54/1989 Sb.
   • Nařízení vlády ČR o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci
    č. 443/1992 Sb.
   • Vyhláška ministerstva kultury ČR o prohlášení území bojiště u Slavkova za památkovou zónu          
    č. 475/1992 Sb.
   • Vyhláška ministerstva kultury ČR o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury č. 251/1995 Sb.
    č. 476/1992 Sb.
   • Vyhláška ministerstva kultury ČR o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu     
    č. 484/1992 Sb.
   • Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace         
    č. 127/1995 Sb.
   • Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny      
    č. 249/1995 Sb.
   • Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny      
    č. 250/1995 Sb.
   • Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny, ve znění vyhlášky č. 158/2002 Sb.
    č. 208/1996 Sb.
   • Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny.      
    č. 157/2002 Sb.
   • Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu  
    č. 108/2003 Sb.
   • Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu      
    č. 413/2004 Sb.
   • Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
    č. 430/2018 Sb.
   • Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku -území Hornické kulturní krajiny Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar za památkovou zónu, které nabylo účinnosti dne 8. února 2014
    č. 1/2014
   • Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku - území Hornické kulturní krajiny Jáchymov za památkovou zónu, které nabylo účinnosti dne 7. února 2014
    č. 2/2014
   • Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku - území Hornické kulturní krajiny Háj – Kovářská - Mědník za památkovou zónu, které nabylo účinnosti dne 10. února 2014
    č. 3/2014
   • Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku - území Hornické kulturní krajiny Krupka za památkovou zónu, které nabylo účinnosti dne 7. února 2014
    č. 4/2014
   • Opatření obecné povahy o prohlášení území  s historickým prostředím  městské části Praha - Zbraslav za památkovou zónu, které nabylo účinnosti dne 2. května 2014
    č. 5/2014
   • Opatření obecné povahy o prohlášení území s historickým prostředím města Český Těšínza památkovou zónu, které nabylo účinnosti dne 2. května 2014
    č. 6/2014
   • Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku - území Bečovska za památkovou zónu, které nabylo účinnosti dne 15. září 2014
    č. 7/2014
   • Opatření obecné povahyo prohlášení části krajinného celku - území Kladrubského Polabí za památkovou zónu, které nabylo účinnosti dne 16. prosince 2015
    č. 1/2015
   • Opatření obecné povahy o prohlášení památkové zóny - území Kačerov, obec Zdobnice za památkovou zónu, které nabylo účinnosti dne 9. června 2016
    č. 1/2016
   • Opatření obecné povahy o změně památkové zóny Komorní Lhotka (okres Frýdek – Místek, které nabylo účinnosti dne 9. ledna 2017
    č. 2/2016
   • Opatření obecné povahy o prohlášení památkové zóny Pavlovice (obec Jestřebí, okres Česká Lípa), které nabylo účinnosti dne 6. ledna 2017
    č. 3/2016
   • Opatření obecné povahy o prohlášení památkové zóny Příslop (obec Chroboly, okres Prachatice) a určení podmínek její ochrany, které nabylo účinnosti dne 17. února 2017
    č. 1/2017

 

 • OCHRANA MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, MUZEA A GALERIE         
  • Zákon o Národní galerii v Praze
   č. 148/1949 Sb.
  • Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.  
   č. 122/2000 Sb.
  • Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 96/2013 Sb.   
   č. 275/2000 Sb.
  • Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 80/2004 Sb.,zákona 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.
   č. 71/1994 Sb.
  • Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění zákona č. 180/2003 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 358/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.
   č. 101/2001 Sb.
  • Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.
   č. 214/2002 Sb.

 

 • HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY A KINEMATOGRAFIE                      
  • Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 79/2015 Sb., zákona č. 139/2016 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.
   č. 231/2001 Sb.
  • Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu          
   č. 233/2001 Sb.
  • Zákon ČNR o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č.153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb. a zákona č. 252/2017 Sb.
   č. 483/1991 Sb.
  • Zákon ČNR o Českém rozhlasu, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 196/2009 Sb. a zákona č.79/2015 Sb.
   č. 484/1991 Sb.
  • Zákon ČNR o České tiskové kanceláři
   č. 517/1992 Sb.
  • Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře       
   č. 597/1992 Sb.
  • Zákon ČNR o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
   č. 36/1993 Sb.
  • Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 132/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb.
   č. 348/2005 Sb.
  • Vyhláška ministerstva kultury o způsobilosti k promítání 35 mm filmů
   č. 121/1954 Ú. l.
  • Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 249/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 496/2012 Sb.
   č. 273/1993 Sb.
  • Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 305/2013 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.
   č. 46/2000 Sb.
  • Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání ve znění zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.
   č. 132/2010 Sb.
  • Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání
   č. 122/2013 Sb.
  • Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.
   č. 496/2012 Sb.

 

 • PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA                                                                     
  • Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 156/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 228/2014 Sb., zákona č. 355/2014 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 102/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.
   č. 121/2000 Sb.
  • Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.
   č. 237/1995 Sb.
  • Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva kultury
   č. 386/2000 Sb.
  • Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn, ve znění vyhlášky č. 408/2008 Sb.     
   č. 488/2006 Sb.

 

 • CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI                                                    
  • Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb.
   č. 3/2002 Sb.
  • Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb., vyhlášky č. 412/2013 a vyhlášky č. 388/2016 Sb.
   č. 232/2002 Sb.
  • Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb.      
   č. 298/1990 Sb.
  • Zákonné opatření předsednictva ČNR o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého          
   č. 307/1990 Sb.

 

 • FINANCOVÁNÍ KULTURY                                                                               
  • Zákon ČNR o Státním fondu kultury České republiky, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb.
   č. 239/1992 Sb.
  • Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb. a nařízení vlády č. 38/2007 Sb.
   č. 98/2002 Sb.
  • Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.        
   č. 203/2006 Sb.
  • Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu ÚS vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
   č. 428/2012 Sb.
  • Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
   č. 383/2013 Sb.
  • Sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice              
   č. 55/2013 Sb.

 

 • VĚCI VŠEOBECNÉ A ORGANIZAČNĚ SPRÁVNÍ                                       
  • Zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění pozdějších předpisů.       
   č. 2/1969 Sb.
  • Zákon ČNR, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury
   č. 165/1992 Sb.
  • Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., nařízení vlády č. 126/2009 Sb. a nařízení vlády č. 26/2015 Sb.
   č. 5/2003 Sb.
 • Další právní předpisy a usnesení vlády

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Usnesení vlády č. 875/2000 z 6. 9. 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Externí linky

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place