Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů - pokyny a formuláře vyúčtování za rok 2021

Národní plán obnovy: status umělce - postup implementace, aktivity oddělení umění MK

Mimořádná výzva pro divadla a orchestry (Praha) - výsledky

Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů - výsledky navýšení

Výběrová dotační řízení na rok 2022 - zahájen příjem žádostí

Program festivalů - příjem žádostí na rok 2022

Stipendijní program - příjem žádostí na rok 2022

Mimořádní výzva pro profesionální divadla, orchestry a pěvecké sbory - příjímáme žádosti o dotaci

Program divadel a orchestrů - vysledky pro rok 2021

Postup a harmonogram při poskytování dotací z programu Kulturní aktivity

Program festivalů profesionálního umění - výsledky pro rok 2021

Výběrová dotační řízení na rok 2021 - konečné výsledky

Stipendijní program: výsledky pro rok 2021 (hudba, divadlo, tanec)

Pokyny a formuláře vyúčtování: dotační programy oddělení umění v roce 2021

Program divadel a orchestrů - výběrové řízení na rok 2021 

II. kolo záchranného balíčku - dofinancování celoroční činnosti - výsledky

Program festivalů profesionálního umění - přijímáme žádosti o dotace na rok 2021

II. kolo příjmu žádostí o dotaci ze záchranného balíčku (dofinancování celoroční činnosti)

Kulturní aktitivty: oborová dotační řízení na rok 2021 - zahájen příjem žádostí

Přijímáme žádosti o stipendium v oborech hudba, divadlo a tanec - příspěvky na rok 2021

Záchranný balíček pro oblast profesionálního umění - dofinancování celoroční činnosti - výsledky

Záchranný balíček v Programu státní podpory divadel a orchestrů - výsledky

Výběrová dotační řízení: podmínky, vyhlášení, výsledky

Program státní podpory divadel, orchestrů a sborů: podmínky, vyhlášení, výsledky

Stipendijní program: podmínky, vyhlášení, výsledky

Výtvarné umění: povinná pololetní zpráva (do 31.7.) pro okruh celoroční činnost

Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury

Příspěvkové organizace

Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015 až 2020

Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů - veřejná diskuse

Koncepce, studie a jiné dokumenty

Právní a další předpisy

Činnost oddělení umění

Udělování a prodlužování autorizací