Kreativní Evropa je nový program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014–2020.

Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.

Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů a mezioborové části.

 

 

 

 

 

 

 

  • dílčí program MEDIA - podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu

 

 

  • dílčí program Kultura - podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví

 

 

  • mezioborová část - zahrnuje nástroj pro finanční záruky, který bude spuštěn v roce 2016. Mezioborová část nabídne také prostředky na vypracování studií a podpoří lepší sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření nebo prostředky na podporu pilotních projektů spolupráce mezi audiovizuálním a dalšími kulturními a kreativními odvětvími.

 

 

 

 

 

 

 

Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2014–2020 je 1,462 mld. eur. Na dílčí program MEDIA připadá 56 % (818 720 tis. eur), na dílčí program Kultura 31 % (453 220 tis. eur) a na mezioborovou část 13 % (190 060 tis. eur).

 

Cíle a priority programu

 

  • rozvoj evropské kulturní a jazykové rozmanitosti

 

 

  • posilování schopnosti kulturních a kreativních odvětví pracovat mezinárodně

 

 

  • zlepšení přístupu kreativních a kulturních odvětví k financování

 

 

  • podpora využívání digitálních technologií

 

 

  • práce s publikem

 

 

  • rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce

 

 

  • sběr dat o kulturních a kreativních odvětvích

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro dílčí program MEDIA

Národní filmový archiv

Národní 28, 110 00 Praha 1

T 221 105 209, 221 105 210

media@kreativnievropa.cz