Nastavení cookies

Rozhlasové a televizní vysílání v ČR

Informuje o systému tzv. duálního vysílání a jeho regulaci v České republice

 

Audiovizuální mediální služby na vyžádání

Popisuje nově regulovaný segment služeb, které jsou obdobné televiznímu vysílání, svoji charakteristikou se ale liší tím, že sám uživatel si z předložené nabídky vybere co a kdy bude sledovat.

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Je regulačním orgánem v oblasti vysílání i služeb na vyžádání.

 

Rozhlasové a televizní poplatky

Slouží k financování médií veřejné služby. Proč a za co se platí?

 

Veřejnoprávní vysílání

Slouží k plnění kulturních, společenských a sociálních potřeb společnosti. Je zde informace o jeho povaze, důvodech jeho existence a mezinárodních dokumentech k tomu se vztahujících.

 

Právní předpisy ČR

K dispozici jsou neoficiální konsolidované verze zákonů vztahující se výše uvedeným oblastem. Oficiální znění je možné získat pouze ze Sbírky zákonů.

 

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Předpis EU, který určuje společných základních parametrů služeb televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

 

Další dokumenty EU

Především sdělení a doporučení Evropské komise k daným problematikám.

 

Rada Evropy

Popisuje aktivity starší a početnější evropské organizace, jejíž primárním cílem je ochrana lidských práv. Kromě mezinárodních úmluv je zde celá řada doporučení, které slouží členským státům jako vodítka pro řešení konkrétních otázek z oblasti svobody médií, ustavování a funkcí regulačních orgánů, role veřejnoprávních médií, rozvoje informační společnosti.

 

Konference "O odpovědnostech poskytovatelů obsahu a uživatelů"

V rámci Předsednictví ČR v Radě EU pořádalo Ministerstvo kultury odbornou konferenci za účasti zástupců evropských institucí, regulačních orgánů, médií a akademické obce k vybraným otázkám, které přináší technologický pokrok.

 

Koncepce klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin

Ministerstvo kultury zadalo zpracování studie, která by mohla napomoci řešit nejednotný přístup v určování přístupnosti věkové a obsahové audiovizuálních děl mezi dotčenými subjekty.

 

Evropská audiovizuální observatoř

Evropská audiovizuální observatoř (EAO) vznikla roku 1992 jako následnická organizace Eureka Audiovisuel, jejím sídlem je Štrasburk. Činnost této instituce spočívá ve sběru a šíření informací o audiovizuálním průmyslu v Evropě. V současné době sdružuje 39 členských států a Evropskou unii, zastoupenou Evropskou komisí. Je financována přímými příspěvky členských zemí a příjmy z prodeje svých produktů a služeb.

 

Ministerstvo kultury agendu placení rozhlasového a televizního poplatku nevyřizuje. Domácnosti si mohou vybrat mezi přímou platbou na účet Českého rozhlasu nebo České televize a
platbou prostřednictvím služby SIPO České pošty. Podnikatelé a právnické osoby poplatek hradí vždy na účet Českého rozhlasu nebo České televize.
V případě, že je k platbě poplatků využívána služba SIPO České pošty, je nezbytné agendu vyřizovat s pobočkami České pošty. V ostatních případech je nutné komunikovat přímo
s Českým rozhlasem nebo s Českou televizí. Na jejich internetových stránkách jsou k rozhlasovému a televiznímu poplatku k dispozici všechny relevantní informace.
 
poplatek.rozhlas.cz
poplatky.ceskatelevize.cz

Spojte se s námi