Nastavení cookies
Na základě provedeného vstupního hodnocení 20 výzkumných organizací, kterých je Ministerstvo kultury (MK) zřizovatelem, jehož výsledky jsou uveřejněny na https://www.mkcr.cz/vysledky-vstupniho-hodnoceni-vyzkumnych-organizaci-mk-na-zaklade-peer-review-hodnoceni-dlouhodobe-koncepce-rozvoje-vo-na-leta-2019-2023-1976.html a podaných žádostí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumnéorganizace na léta 2019 - 2023 ve lhůtě do 30. 11. 2018, vydalo MK rozhodnutí, která jsou uvedena v přílohách pro jednotlivé výzkumné organizace. Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Rozhodnutí MK IK DKRVO 2019-2023 HMT.zip.zip, 4 MB
Rozhodnutí MK IK DKRVO 2019-2023 IDU.zip.zip, 4.3 MB
Rozhodnutí MK IP DKRVO 2019-2023 MGB.zip.zip, 4.1 MB
Rozhodnutí MK IP DKRVO 2019-2023 MSB.zip.zip, 4.1 MB
Rozhodnutí MK IK DKRVO 2019-2023 MUO.zip.zip, 3.9 MB
Rozhodnutí MK IK DKRVO 2019-2023 MZK.zip.zip, 4.3 MB
Rozhodnutí MK IK DKRVO 2019-2023 MZM.zip.zip, 4.6 MB
Rozhodnutí MK IP DKRVO 2019-2023 NFA.zip.zip, 3.9 MB
Rozhodnutí MK IP DKRVO 2019-2023 NG.zip.zip, 4.5 MB
Rozhodnutí MK IP DKRVO 2019-2023 NIPOS.zip.zip, 4.1 MB
Rozhodnutí MK IP DKRVO 2019-2023 NK.zip.zip, 4.7 MB
Rozhodnutí MK IK DKRVO 2019-2023 NM.zip.zip, 6.4 MB
Rozhodnutí MK IP DKRVO 2019-2023 NPÚ.zip.zip, 4.3 MB
Rozhodnutí MK IK DKRVO 2019-2023 NTM.zip.zip, 4.2 MB
Rozhodnutí MK IP DKRVO 2019-2023 NÚLK.zip.zip, 4.1 MB
Rozhodnutí MK IP DKRVO 2019-2023 PNP.zip.zip, 4.1 MB
Rozhodnutí MK IK DKRVO 2019-2023 SZM.zip.zip, 4.2 MB
Rozhodnutí MK IP DKRVO 2019-2023 TMB.zip.zip, 4.1 MB
Rozhodnutí MK IK DKRVO 2019-2023 UPM.zip.zip, 4.3 MB
Rozhodnutí MK IP DKRVO 2019-2023 NMP.zip.zip, 7.6 MB
Spojte se s námi