Název subjektu

Evidenční číslo

Nezávislý správce práv, s.r.o.

MK ČR NSP 1/2017

IS Media s.r.o.

MK ČR NSP 2/2017

Nezávislá kultura s.r.o.

MK ČR NSP 3/2017

Soundreef CZ s.r.o.

MK ČR NSP 4/2018