Nastavení cookies

Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) je zapsaný spolek sdružující občany ČR se zájmem o společenský rozvoj v kontextu uchovávání paměti národa.
https://www.svazbojovniku.cz

Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Council of Museums) je mezinárodní profesní nevládní organizace se statutem konzultanta UNESCO zastoupená v ČR Českým výborem ICOM (ČV ICOM).
http://network.icom.museum/icom-czech/

Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG) je nezisková organizace sdružující muzejní instituce a osoby pracující v oboru.
http://www.cz-museums.cz

Rada galerií České republiky (RG) je nezisková organizace sdružující muzejní instituce se zaměřením na výtvarné umění a osoby pracující v oboru.
http://www.rgcr.cz/

Český svaz muzeí v přírodě o.s. (ČSMP) je profesní platformou muzeí v přírodě v ČR, provádějící popularizační, organizační a koordinační aktivity.
http://www.vmp.cz/cs/odborna-cinnost/csmp/

Federace klubů historických vozidel České republiky je nazávislým dobrovolným sdružením členů spolků/klubů, které se zabývají činností v oblasti historických vozidel a historie motorismu.
http://www.fkhv.cz/

 

Spojte se s námi