Nastavení cookies

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že k 28. říjnu 2021 budou uděleny Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2021.

Státní ceny se udělují autorovi k ohodnocení původního literárního díla nebo překladu literárního díla z cizího jazyka do češtiny, vydaného v českém jazyce v roce 2021 nebo v roce předcházejícím. Státní cenu lze rovněž udělit k ohodnocení dosavadní literární tvorby nebo dosavadní činnosti autora v oblasti překladu literárních děl. Státní ceny tvoří diplom a finanční částka ve výši 300.000 Kč.

Návrhy na udělení cen mohou podat fyzické nebo právnické osoby do 31. května 2021. Návrh může být zaslán po e-mailu, nebo klasickou poštou na níže uvedenou adresu a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu autora díla či autora překladu, charakteristiku osoby a díla plus zdůvodnění návrhu.

Bližší informace:
Ministerstvo kultury ČR
Oddělení literatury a knihoven
Mgr. Radim Kopáč
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
T: +420 257 085 221
E: radim.kopac@mkcr.cz

Soubory ke stažení
Státní ceny_poroty.pdf, 122.8 kB
Státní ceny_publikace.pdf, 1.5 MB
Soubor Velikost
Státní ceny 2015 - brožura.pdf, 252.1 kB
Státní ceny 2016 - brožura.doc, 70.5 kB
Státní ceny 2017 - brožura.pdf, 266.1 kB
Státní ceny 2018 - brožura.pdf, 1.3 MB
Státní ceny 2019 - brožura.pdf, 276.6 kB
Státní ceny 2020 - brožura.pdf, 746.6 kB