Nastavení cookies

Státní cena za literaturu: porota pro léta 2015–2017

Viktor Debnár, Institut umění – Divadelní ústav, Literární sekce
Christina Frankenberg, bohemistka, České centrum Berlín
Erik Gilk, bohemista, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta
Ivo Harák, bohemista, Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta
Julia Różewicz, bohemistka, překladatelka, nakladatelství Afera
Viktor Šlajchrt, kritik, esejista, spisovatel
Filip Tomáš, bohemista, nakladatelství Akropolis


Státní cena za překladatelské dílo: porota pro léta 2015–2017

Helena Březinová, skandinavistka, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (do 2015)
Alice Flemrová, italianistka, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Zuzana Li, sinoložka, překladatelka
Radek Malý, germanista, překladatel, spisovatel
Jiří Našinec, romanista, překladatel
Vladimír Piskoř, ugrofinista, překladatel
Richard Podaný, anglista, překladatel

Spojte se s námi