Nastavení cookies

Ministerstvo kultury realizuje tzv. stipendijní program na základě § 10-15 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury. V roce 2020 oddělení umění podpořilo celkem 57 projektů z oblasti výtvarného umění, divadla, tance a hudby na základě víceletých smluv a 11 nových výtvarných projektů (výběrové řízení proběhlo v červnu 2020) a to prostředky v celkové výši 6 693 000 Kč. Výběrová řízení na poskytnutí stipendií v oborech divadlo/tanec a hudba byla odložena na počátek roku 2021. Zřejmě i v důsledku přetrvávající mimořádné situace obdrželo oddělení umění jen velmi malý počet žádostí. Jejich posouzení a vyhodnocení proběhlo ve spolupráci s předsedy oborových programových rad, přičemž byla zohledněna tradiční hodnoticí kritéria a výše podpory, udělovaná v minulých výběrových řízeních.

V oblasti hudby přijalo oddělení umění MK celkem 9 žádostí o studijní stipendium, 6 žádostí o tvůrčí stipendium a 3 žádosti o prodloužení již podpořeného studijního projektu, resp. poskytnutí podpory na další období studia na zahraniční umělecké škole. V oblasti divadla a tance byly podány 3 žádosti o tvůrčí stipendium, 5 žádostí o stipendium studijní a 1 žádost o podporu při pokračování ve studiu.

O výsledcích výběrového řízení rozhodl ministr kultury dne 16. 2. 2021.  Podpořeno bylo celkem 19 projektů, prostředky v celkové výši 1 495 000 Kč na rok 2021 a 810 000 Kč na rok 2022. Žadatelům, jejichž projekty byly podpořeny, bude emailem zaslán návrh smlouvy o poskytnutí stipendia. 

Přehled výsledků

Spojte se s námi