Nastavení cookies

                                                        V Praze dne 24. listopadu 2022
                                                         Č. j.: MK 68101/2022 OŘLZ

 

 

Náplň práce:

 

 • Tvorba koncepce, metodiky a koordinace finanční kontroly ministerstva – zpracování operačních postupů ve smyslu předpisů o finanční kontrole, usměrňování operačních postupů, koordinace uskutečňování operací a činnosti zpracování těchto operací v účetní evidenci, zpracovávání pravidel pro kontrolní postupy.
 • Zajišťování koncepční, metodické a obdobné činnosti v oblasti systému účetnictví MK.
 • Odpovědnost za vedení zpracování finančního a mzdového účetnictví MK.
 • Zpracovávání výkazů účetní závěrky MK a sestavování statistických výkazů a hlášení.

Vedení oddělení účetnictví, odpovědnost za jeho činnosti, stanovování plánu práce oddělení, při plnění závažných pracovních úkolů určování zásad odborného postupu podřízeným zaměstnancům.

 

Požadujeme:

 

 • VŠ vzdělání (v bakalářském či magisterském stupni v oboru ekonomika nebo finance)
 • zkušenosti v oboru
 • koncepční a analytické myšlení
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 • spolehlivost, samostatnost a pečlivost;
 • trestní bezúhonnost;

 

 

Další informace:

 

 • nástup: leden 2023
 • místo výkonu práce: Praha 6
 • platové zařazení: 12. platová třída
 • zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb, pružná pracovní doba, vzdělávání atd.

 

 

Požadované dokumenty k výběrovému řízení:

 

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • kopie dokladu o dosaženém vzdělání

 

Posuzovány budou dokumenty zaslané ve lhůtě do 13. prosince 2022, tj. v této lhůtě:

 

- zaslané na adresu Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, 118 00 Praha 1
- rovněž osobně podané na podatelnu Ministerstva kultury na výše uvedené adrese
- zaslané v elektronické podobě na adresu: gabriela.bukorova@mkcr.cz
- zaslané prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující požadované dokumenty musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy: „Výběrové řízení - vedoucí Oddělení účetnictví“ Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na výše uvedenou emailovou adresu.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Nebudeme-li Vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí Vašich podkladů, byla ve výběrového řízení dána přednost jinému kandidátovi.

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

Poučení: Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů a potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle nařízení GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč/ka zasláním životopisu do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Ministerstvo kultury si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Inzerát - vedoucí Odděl. účetnictví.doc.doc, 79 kB
Inzerát - vedoucí Odděl. účetnictví.pdf.pdf, 181.5 kB