Odbor církví Ministerstva kultury je, jako poskytovatel veřejné podpory, povinen provádět veřejnosprávní kontrolu hospodaření s peněžními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu příjemcům prostředků.

Veřejnosprávní kontroly realizované odborem církví od roku 2009:

Rok 2009

Druh  kontrolovaných prostředků

Příjemce prostředků

Lokalita

platy duchovních

Církev bratrská

Praha

opravy církevního majetku

Arcibiskupství pražské

Praha –Čakovice

opravy církevního majetku

Řád bosých karmelitánů

Slaný

opravy církevního majetku

Cisterciácké opatství Porta Coeli

Předklášteří

opravy církevního majetku

Pražská pravoslavná eparchie

Litoměřice

Rok 2010

Druh  kontrolovaných prostředků

Příjemce prostředků

Lokalita

platy duchovních

Konference  vyšších  představených ženských  řeholí

Praha

opravy církevního majetku

Biskupství královéhradecké

Hradec Králové

opravy církevního majetku

Biskupství královéhradecké

Pardubice

opravy církevního majetku

Kanonie premonstrátů v Želivě

Želiv

opravy církevního majetku

Evangelická církev augsburského vyznání

Praha

granty – kulturní aktivity

Společnost pro církevní právo

Praha

Rok 2011

Druh  kontrolovaných prostředků

Příjemce prostředků

Lokalita

opravy církevního majetku

Biskupství litoměřické

Litoměřice

opravy církevního majetku

Biskupství litoměřické

Litoměřice

opravy církevního majetku

Biskupství litoměřické

Bohosudov

opravy církevního majetku

Konvent sester alžbětinek v Brně

Brno

granty – kulturní aktivity

Dílo Mariino - Hnutí Focolare 

Praha

platy duchovních Církev československá husitská Praha

Rok 2012

Druh kontrolovaných prostředků Příjemce prostředků Lokalita
opravy církevního majetku Federace židovských obcí v ČR Praha
granty – kulturní aktivity Arcibiskupství pražské Praha
platy duchovních Biskupství plzeňské Praha

Pozn..: Veřejnosprávní kontrola platů duchovních u Církve československé husitské (r. 2011) a u Biskupství plzeňského (r. 2012) byla realizována odborem interního auditu a kontroly, za součinnosti odboru církví.