Žádost o dotaci ze státního rozpočtu v roce 2022

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, v platném znění, vyhlašuje výzvu k podávání žádostí:

ve výběrovém dotačním řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního umění na rok 2022

v oborech: klasická hudba, alternativní hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění.  

Formulář žádosti o státní dotaci v roce 2022 - společný excelový formulář pro obory: klasická hudba, divadlo, výtvarné umění

V oborech alternativní hudba a tanec jsou žádosti přijímány prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí.

Podmínky, tematické okruhy a rozpočtové formuláře pro jednotlivé obory:

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 1. 11. 2021

Informace pro žadatele - výpis z Evidence skutečných majitelů