Nastavení cookies

Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury v souladu se zákonem č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a Koncepcí podpory umění v ČR na léta 2015–2020 vyhlašuje pro rok 2019 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely 2. kolo výběrového řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění, v oborech: hudba, divadlo a tanec, výtvarné umění.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30. 9. 2019

Vyhlašovací podmínky: zde

Formulář žádosti o stipendium: zde

Přílohy žádosti o stipendium:

A.           podrobný popis projektu (osnova zde),

B.            rozpočet projektu (formulář rozpočtu),

C.            přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti (doporučení, portfolia, obrazové dokumentace, hudební či literární ukázky, recenze, odkazy na webové stránky apod.).

Maximální rozsah příloh: v tištěné podobě 20 stránek textu (včetně obrazových příloh), v případě elektronických dokumentů 7 MB; audio- a videozáznamy pouze ve formátu mp3 (20-30 minut záznamu), případně ve formě internetových odkazů.

D.           v případě žádosti o studijní stipendium: zvací dopis, informace o již uskutečněných studijních pobytech, potvrzení o přijetí.

E.            další přílohy dle specifických požadavků pro jednotlivé umělecké obory (ukázky tvorby)

Stipendia Ministerstva kultury nejsou určena pro studenty českých vysokých škol. Každý žadatel předkládá do výběrového řízení pouze jeden projekt. Stipendium lze jednomu žadateli poskytnout maximálně dvakrát za život.

Upozornění pro žadatele: Jedná se o doplňující kolo výběrového řízení se specifickým harmonogramem. Výsledky budou zveřejněny do 15. 11. 2019. Přidělené příspěvky na rok 2019 mohou být vyplaceny až po uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia, tedy počátkem prosince 2019.

Do tohoto výběrového řízení nebudou přijaty projekty z oblasti literatury a ty projekty, které již byly hodnoceny v rámci prvního kola VŘ v červnu 2019.

Výběrové řízení je určeno na podporu projektů, jejichž realizace začíná nejdříve v září 2019 a končí nejdříve v listopadu 2019 (minimální délka tvůrčího projektu je 6 měsíců a studijního projektu 1 měsíc; počítá se s přesahem do dalších kalendářních let). 

 

Spojte se s námi