Nastavení cookies

Předložená studie je výsledkem roční práce zpracovatele studie, kterým bylo centrum pro mediální studia CEMES UK. Při této práci byly využity všechny dostupné domácí i mezinárodní zkušenosti, zahraniční studie jednotlivých členských států i EK.

Výsledkem studie je několik alternativních doporučení návrhu jednotného klasifikačního systému pro označování audiovizuálních produktů v rámci regulace vlastní činnosti jednotlivých subjektů bez ohledu na formu jejich šíření, a to v souladu se zavedenými fungujícími systémy v EU.

Je nutné zřetelně deklarovat, že cílem a posláním klasifikace audiovizuálních produktů je poskytnout uživateli co nejvíce informací o audiovizuálním produktu, nikoli striktně určovat a zakazovat věkovou přístupnost .

Vzhledem k zásadnímu významu dokumentu, vyhlašuje MK veřejnou diskusi k návrhům zavedení klasifikace podle "Koncepce klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin" (viz níže Závěrečná zpráva o řešení projektu) s možností vyjádřit písemně své názory.

Veřejná diskuse je organizována prostřednictvím internetu na webových stránkách MK.Veřejná diskuse potrvá od 29. června do 3. srpna tohoto roku. Své dotazy adresujte na:avklasifikace@mkcr.cz .

Výsledky veřejné diskuse budou využity v dalších krocích realizace klasifikace audiovizuálních produktů. Věnujte prosím dokumentu patřičnou pozornost, důkladně se seznamte s celým textem i přiloženým podstudiím na webových stránkách a vyjádřete k němu své názory.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Koncepce klasifikace audiovizualních produktů podle věkových skupin - Závěrečná zpráva o rešení projektu.pdf, 2.1 MB
Výzkum veřejného mínění - grafy.ppt, 2.9 MB
Analýza stížností adresovaných Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a Radě-České televize.pdf, 435.4 kB
Jednotný systém klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových hranic - Posouzení psychologů.pdf, 120.6 kB
Hodnocení audiovizualních produktů na území ČR - Možnosti budování systému v ČR z pohledu technologií.pdf, 321.7 kB
Pojednání o omezení a zákazech svobody slova.pdf, 163.4 kB
Studie klasifikace v zemích EU.pdf, 1.1 MB
Přehled ustanovení zákonů o přistupnosti audiovizualních děl pro děti a mladistvé (studie MK ČR).doc, 34.5 kB
O fungování institutu NICAM - překlad z pracovních materiálů NICAMu.doc, 42 kB
Formulář dotazníku vyvinutého insitutem NICAM, jehoý prostřednictvím jsou klasifikovány av produkty v Nizozemí - verze 4.1.2007.doc, 209.5 kB
Základní informační leták o systému Kijwijzer vyvinutého institutem NICAM - pracovní překlad.doc, 303 kB
O fungování systému PEGI - překlad z pracovních materiálů NICAMu.doc, 43.5 kB
Vnitřní předpisy sdružení NICAM.doc, 249.5 kB
NICAM - Výroční zpráva 2007.doc, 293.2 kB
Empirická studie o postupech klasifikace filmu distribuovaných prostřednictvím kin, televizem, DVD a videokazet v zemích EU a EEA.doc, 3 MB