Nastavení cookies

K dispozici výsledky 1. kola výběrových dotačních řízení na rok 2012 pro jednotlivé obory: divadelní umění, hudební umění, tanec, pohybové a nonverbální divadlo, výtvarné umění.

V seznamu jsou projekty seřazeny podle výsledků bodování odborných komisí (bodování členů komise - viz 2. list).

 

 

1) V první skupině (označené zeleně) jsou projekty, které v roce 2012 obdrží dotaci Ministerstva kultury, samostatného oddělení umění, pokud splní následující podmínky:

 

a) žadatel včas, přesně a úplně vyúčtoval dotaci, kterou mu poskytlo Ministerstvo kultury (kterýkoli odbor nebo oddělení) v roce 2011,

 

b) žadatel provedl s Ministerstvem kultury finanční vypořádání dotace, kterou mu poskytlo Ministerstvo kultury (kterýkoli odbor nebo oddělení) v roce 2011 a

 

c) žadatel vrátil do státního rozpočtu dotaci nebo její část, kterou mu Ministerstvo kultury (kterýkoli odbor nebo oddělení) poskytlo v roce 2011 a kterou buď nepoužil, nebo použil v rozporu s podmínkami stanovenými pro její použití.

 

 

2) Ve druhé skupině (označené žlutě) jsou projekty, které obdrží dotaci za výše uvedených podmínek, avšak jen tehdy, umožní-li to rozpočtové možnosti Ministerstva kultury.

 

 

3) Zbývajícím uvedeným projektům dotace v příštím roce poskytnuta nebude.

 

 

Návrh na výši dotace bude odbornou komisí stanoven ve 2. kole dotačního řízení. Konečné výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webu Ministerstva kultury do 28. 2. 2012.

 

 

Pozn.: Projekty zařazené do Programu významných a mimořádných kulturních akcí odborné komise nehodnotily.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Divadlo 2012 vysledky.xls, 107 kB
Klasicka hudba 2012 vysledky.xls, 82 kB
Alternativni hudba 2012 vysledky.xls, 54.5 kB
Tanec, pohyb. a nonverb. divadlo 2012 vysledky.xls, 68.5 kB
Vytvarne umeni 2012, okruh 4-6.xls, 67 kB
Vytvarne umeni 2012 okruh 1-3.xls, 120 kB
Spojte se s námi