Ministerstvo kultury, odbor církví, vyhlásilo pro rok 2019 dva konkurzy v programu Kulturní aktivity, a to:

  1. pro církve a náboženské společnosti na projekty významných kulturních aktivit náboženského charakteru, obsahově spjatých s jejich činností a historií,
  2. pro spolky na projekty náboženských a nábožensko-kulturních aktivit, obsahově spjatých s církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými v ČR.

Termín uzávěrky pro podávání žádostí do obou konkurzů byl 30. listopadu 2018. Následně proběhlo první kolo výběrového dotačního řízení, v němž byly projekty posuzovány po formální stránce. Všechny projekty, které splnily formální nároky výběrových řízení, postoupily do druhého kola.

Druhé kolo výběrových dotačních řízení se konalo dne 26.2.2019. Projekty byly nyní již jednotlivě posuzovány a hodnoceny odbornou komisí.

Seznamy projektů, které byly komisí vybrány a bude jim poskytnuta v roce 2019 dotace ze státního rozpočtu ČR, obsahují následující soubory: