Dotační výzva na Vznik regionální strategie rozvoje a podpory KKO spadá v rámci NPO pod komponentu 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, aktivitu: Rozvoj regionálních a kulturních center NPO. V rámci Akčního plánu Strategie KKO spadá pod opatření 4b.

Kontaktní osobou Mgr. Adam Dvořák, ministerský rada pro oblast kulturních a kreativních odvětví, adam.dvorak@mkcr.cz

 

 

Termíny projednávání

  • Dne 21. 10. 2021 proběhlo veřejné projednávání všech aktivit MKČR v rámci NPO komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, včetně projektu dotační výzvy na vznik regionální strategie rozvoje a podpory KKO, více najdete zde.
  • Dne 26. 10. 2021 proběhlo neveřejné projednání aktivit oddělení kulturních a kreativních průmyslů MKČR v rámci NPO se státní správou, samosprávou a vybranými profesními asociacemi a agenturami. 
  • Další termíny jsou plánovány.