Náležitosti žádosti o převzetí Záštity ministra kultury nebo Záštity ministerstva kultury nad kulturní akcí

 

Žadatelem o udělení Záštity ministra kultury nebo Záštity Ministerstva kultury nad kulturní akcí.

 

1) Žadatelem o udělení Záštity ministra kultury nebo Záštity Ministerstva kultury nad kulturní

    akcí (právnická, fyzická osoba, organizační složka státu), která zodpovídá za přípravu a

    realizaci kulturní akce, za její zpřístupnění veřejnosti a provoz po dobu jejího konání.

 

2) Žadatel v žádosti uvede:

          a) název kulturní akce

          b) stručný popis kulturní akce s uvedením jejího významu pro veřejnost,

          c) termín a místo zahájení kulturní akce a její trvání

          d) jaké jsou záruky, že se kulturní akce uskuteční v navrhovaném rozsahu a kvalitě,

               zejména zda a jak je kulturní akce finančně zajištěna,

          e) zda požádal o záštitu předsedu vlády nebo prezidenta republiky, případně, zda již

              byla potvrzena

 

3) Přílohou žádosti je prohlášení žadatele, že nemá nevypořádané závazky vůči státu.