Nastavení cookies

Žádosti o dotace

 

Výzvy v rámci Národního plánu obnovy (NPO)

Profesionální umění (hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění)

Kancelář bezpečnostního ředitele:

Památky:

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oznamuje ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

 

Muzea a galerie
 
Regionální a národnostní kultura
Literatura
Knihovny
Kinematografie a média
TV, rozhlas a tisk pro národnostní menšiny
Věda a výzkum
 
Profesionální kulturní aktivity v zahraničí
Programy ve správě odboru ekonomického
Ochrana kulturních statků
Samostatné oddělení Evropské unie
Církve a náboženské společnosti